..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

GzeL szler

hadi google gzel szleri indexle

Google gzeL Damar szler Sitemap

güzel sözler - ana babasina
yoruldum çok yoruldum
yeni miraç kandili mesajlari
en komik trip sozleri
islami sözler sabir boyun eðmek deil mucadele etmekdir
M.akif ersoy bu ülke ne zamn düzelir
sabah duasi sözleri
resimli dini sozler - rahmanin rahmeti
hafta sonu sözleri - pazar-mesajlari
resimli facebook panpa sözleri
Pazar mesajlari - mütlü pazarlar
aþk sözleri - aþik ettin kendine
asker sözleri - bize vatan dediler can verdik
ayrilik sözleri - yokluðünda hiç bir þeyden tat almiyorum
seni seviyorum sözleri
rabbim cümlemizin evlatlarina
resimli cuma sözleri - cumaniz mubarek olsun
mevlid kandili sözleri
14 þübat sevgililer günu sözleri
sevgili facebokk sözleri
Damar sözler kalani hak ettiði gibi
öLüm uyanma vaktidir
Mezar taþi yazilari - dunya güzel bir sofraydi
bir gidiþi asla tek giþi hazirlamaz
Yetim Kalýr Aþk...
bu bir garip veda olucak
sahne sandim dunyayi yandý DüþLer
insani iki þey terk etmezmiþ
en güzel dua sözleri
damar sözler - eyvallah ne güzel bir keLamdir
kapak sözler - ucuz kalpLerin talibi çok olur
Sevgi sözleri - insanin insana verebileceði
Özlem yazilarý - Dun bir fotorafta gözlerini gördum
guzel sozler resimli - en deðerli insan
yeni 2013 2014 EvLiLik KutLama
Çaðýmýzýn yeni hastalýðý
Damar sözler - Zehirden Þifa
Mahçubiyet terbiyenin kartvizitidir
Belki hayatta birçok þey yordu beni
Kalbi derinden kýrýlan,
Doðum Günü Mesajlarý Yeni 2013
cuma mesajlarý 2013
ResimLi cuma e-kartLari
Paran varsa aleme çik
Yüzük lordun yol Ford'un
Paran varsa Range Rover
Aðlamayý Ferdi'den
Dikkat: Araçta yalnýz var
Karayollarýnda degil
Önünü görmeden sollama
Fakiri fakir yapan kuru inat
Kýzýn gülüþüne
Beni çekemiyorsan
Al Fordun dizelini
ÝnsaNý GýcýK EdeN 15 Þey
Gýcýk Sözler - Sigara ölümdür
espirili sözler - Kadýn hakký yoktur
en güzel espirili sözler - Þehri terkediyorum
2013 Damar yaziLar - KERÝZÝ çok olan yerin, KRÝZÝ erken olur
aþk sözleri - Aþk bir muz kabuðudur
Komik sözler - Allah yürü ya kulum dedi
Komik sözler - Bekarlýk canýma tak etti
Þems-i Tebrizi Sözleri - Bir yurek ancak bir yurekle takas edilir
Resimli Sems-i Tebrizi Sözleri Ask
Þems-i Tebrizi Sözleri - Ne zamnki düþmanlarim Çoðaldi
Þems-i Tebrizi yazilari - Bir þey yap. Güzel olsun
Þems-i Tebrizi Sözleri - meðer aþk acisi
Þems-i Tebrizi Sözleri - ey insan
Þems-i Tebrizi Sözleri - ey uzaklaþtikça gönlüme yaklaþan sevgili
Resimli Sems-i Tebrizi Sözleri Bir Kiþi
Mevlana Sözleri - Gönderenin ismi belliyse
Mevlana Sözleri - Sevdiðine kavuþmayacaðýný bilsende
Mevlana Sözleri - Ýki gecem var ikisi de uykusuz
Mevlana Sözleri - Sevdiðini hiç gitmeyecekmiþ gibi seversen
Mevlana Sözleri - sen ruhuma cemre diye
Necip Fazil Kisakürek - Sabýr Ýncecik Sýrat
Necip Fazil Kisakürek - Allah dostu odur ki
Necip Fazil Kisakürek - Aðlayabilmek için ille yýlanlý kuyuya düþmek mi lazým
Necip Fazil Kisakürek - Bir namazým, bir duam
Necip Fazil Kisakürek - Biz; Ayaklarý þiþene kadar
Necip Fazil Kisakürek - Tahtadan yapýlmýþ bir uzun kutu
Necip Fazil Kisakürek - Gençliðine doyamadan gitti
Necip Fazil Kisakürek - Ömrün ilk yarýsý
Necip Fazil Kisakürek - Ölüm güzel þey
Efsane LafLar - En büyük mezar
aþk sözleri - Kýþ geldi sevgilim
Söylediklerimden çok sustuklarýmda saklýyým
aðir sözler - Ayakta duramýyorum
Baba sözler - ruh yara aldý mý, kapanmaz
Ben AÞK'ýmýn SeLasýný Kendim Verdim
iþte A'dan Z'ye Sendeki Ben
Dini resimLi sözler - Kul hakki
Nefret sözleri - Senden nefret ediyorum
resimli islami sözler - BoÞ bir ceviz
Pazar gunu sözleri - huzurlu bir hafta sonu
Gunaydin mesajlari - Mütlülük payLaþtikça çoðalir
Günaydin sözleri - güne iyi baþla
Buraya bir gunaydin birde gülümseme
harika bir hafta sonu geçirmeniz dileði ile
Pazar sabahinin güneþi bahtiniza doðsün
günaydin hayirli sabahlar pazarlar
Bugun tüm güzellikler sizlerin olsun
Dua sözleri - sabah düasi
neþe huzur dolu mütlü pazarlar
Komik sözler - yarin pazartesi
günleriniz aydin olsun günaydin
günaydin mesajlari - günaydin türkiyem
Piþttt uyandinizmi
Pazar mesajLari - yaþasin haftasonu
Hafta sonu mesajlari - mutlü pazarlar olsun
Mevlana Sözleri - sukut eyledim kahri var dediler
Mevlana Sözleri - hiç bir þey için geç deil
Mevlana Sözleri - Asýl yar yaradandir
Mevlana Sözleri - Ask nasip iþidir
mevLana dan - aþk sandiðin kadar deil
mevLana dan - bildiklerini anlat ama
Mevlana Sözleri - bir insan bilmiyorsa
Mevlana Sözleri - sütten çikinca
Mevlana Sözleri - her þey neye layiksa
Aþk Þiirleri - Seni seviyorum çünkü
öLüme Çare YoK
Ölümüne idi Sevdam Öldüm
isterse bir deil bin azrail gelsin
Damar sözler - ALem Cuzdanini koyar
Damar yazilar - Diþardan nasil Gorunduðümun Önemi yOk
Damar SözLer - Ne kadar Çok duman
Bir sigara yaktim ZeHrine inat
özLem sözleri - Gözlerim Gözlerine hasret
Kar yaðdiði zaman
En güzel cuma mesajlarý
TÝTANÝK Batarken
sahip olmak istiyorsan
Bir zamanLar deli gibi
oðlüm kalk yerine yat
aþk ayrilinca deil
Bir Erkek, Kadýnýna
kaza bela duasi
aðir sözler - güvensiz kalplerimizi
Radar olduðunu uyandýrmak
Akýllý telefon mu aldýk
Hayat bir oyunsa
bazi erkeklerin
aðir sözler - verdiði umudu geri alan
Damar sözler - kendine yakiþani sev
gelenin kiymetini
aklimdasin diyen baliklar
ne hoþca kal
pazar gunu mesajlarý - Ruhum her gün seninle
Küçücük bir günaydýndýr
bu güzel pazar Sabahi
günaydin mesajlari
gunaydin mesaji - Bugünde gözlerimi seninle açtým
Her günün ayrý bir güzelliði olsun
Günaydýn hayatim
Bu sabah mavi bulutlarý avucuna
Günler aydýnlýk zamanýn huzurlu olsun
Dertler olsa da ömrümüzde
Günaydýn yataðýmda rüyalarým
Sensiz bir gece daha
sevdiklerinizle mutlu pazarlar
islami sözler - dunyaya geLdiðim gibi
ayrilik sözleri - ayrilik þarkilari oldu
ayrilik sözleri - merak etme
Bazen MutLu oLmak deil
Öfke geçer ama
Cübbeli Ahmet Hoca Resimli Sözleri - adamin biri
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - atesli kadin arayanlar
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - bayan dedik
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - bu bizim kadinlar
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - maç izle
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - doðrülari soyleye soyleye
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - eline milleti
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - ezan sesi
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - hiç islamda
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - þimdi soruyorum içki içen varsa
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - yoksa sen sunnetsizmisin
Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - sürekli yuzune salatalik maskesi
Necip Fazil Kisakürek - kiriLan kalp yine severmi
aðir sözler - insanlik öldü
aþk sözleri - iki giþinin yaktiði
Sevgi sözleri - bir ömür boyu
Gözyaþlarimla yikadiðim
sinirlerim ne kadar yoklasa da
hayatimda biri Yok
aci sözler - ahdim Olsun
Bazen beklmekdir sevmek
Sicili yanLizliða yazili
Ve baþýmýz düþmüþse önümüze
Bazý Ýnsanlar UCUZ Çamaþýr Suyu Gibidir
Týrnaðý olsam yeterdi
Beddua edesim var bu gece
aðir sözler - PUL kadar deðeri olmayan
insanlara seni daha
Dosta edilicek dua sözleri
aþk sözleri - aþk Sonum ne oLacak
Mevlana Sözleri - içini diþindan daha çok süsle
Dini anLamLi sözler - eli dar oLanin
Komik sözler - kadifeden kesesi
damar sözler - ucuz insanlarin
Necip Fazil Kisakürek - Ne hasta bekler sabahi
Komik sözler - Güç ver bana allahim
Rabbim Hiç bir anneye
islami sözler - beni ve sevdiklerimi
Sýr gibi seversen muradýn gerçekleþir
En Güzel 2013 - 27 Eylül cuma mesajlari
Yunus Emre sözleri - Sular hep aktý geçti
Yunus Emre sözleri - PayLaþtigin Senindir
Hz.Mevlana sözleri - Üzülme
aþk mesajLari - Biz Ask'i Eros'dan Degil
anLamLi mesajlar - Ýnsanýn yaþý kaç olursa olsun
Allah'ým! Hastalýðý artan
baba sözler - Bazýlarýný GEÇMÝÞTE BIRAKTIM.
Beyazý Siyahla Kirletebilirsin
romantik sozler - sokak aralarinda kayboldu gencligim
resimli hasret yazilari - dün bir fotorafda
kapak ask sözleri - beni kirdikdan sonra
Resimli-olum-sozleri - yanlizliðin daveti
Dini resimLi sözler - Rahmetinden
gunaydin sozleri - herkese gunaydin
gunaydin-hayirli-sabahlar-sozleri
ölmeden once tovbeyi
Kedilerin Kuyruk diLi ile sözleri
Yunus Emre sözleri - hic-hata-yapmayan-insan
asker sözleri - birliðimizi bozanin
hayirli akþamlar sözleri
Þems-i Tebrizi Birini ne kadar çok aþaðýlar yahut dýþlarsan
GELENE HAY HAY GÝDENE BAY BAY
Günaydin MütLü pazarlar
selamun aleykum - hayirli pazarlar
asker sözleri - Bayraði üðrüna
Facebook sozleri - gece gunduz face
Verdiðine de vermediðine de
Bir mevzunun doðrusunu bilince
Yaptýklarýyla deyil
seLam oLsun
sabah duasi - allahim baþlayacaðim yeni güne
Mezar Tasi Yazilari - Herkes bir gün
komik sozler - corbamda-sinek-var
Bebek arabasýyla baþladýðýn hayat
KardeLene sormüþlar
Hayat dediðin geçip gidiyor cancaðýzým
Herkesin iþine yaradiðin kadar
cumletten hayirli geceler
iyi geceler allaha emanet olun
adi aþk oLsun
Biri geLir sorarsa
mehmet akif ersoy - aldanma insanlarin samimiyetine
Bizde sokakta buyuduk
Çok zamn Sonra anladim
kalbimin dalgalarindasin
Ýnsan yükseðe çýktýkça
Ne zaman kýrýlsam birilerine
Facebook sozleri - MiLyonLarca ses tonu
Ya Rabbi imkan ver
Mevlana Sözleri - ümitsizlikden sonra nice ümitler
sevgili kiþ
Kurnaz oL ama
Huyum Kurusun
Kimseye Çok baðLanma
rabbim hasta olup þifa isteyen
damar sözler - erkeðe adamlýk
sen kalbi kiriklarin siginiagi
Çalar saat gibiydi Hayallerim
Facebook sozleri - SürekLi oyun daveti
Mevlana Sözleri - bir muammadir ask
Dünya güzel oLsaydi
Seni bekLeyiþimin Bir adi yok
Ya soyLeyecek
sabah serifleriniz hayir olsun
Bir Kizi on giþi ister
nehir Gibidir Ýnsan
Bize çað diþi diyorlar
hz huddan güzel sözler
Gözyaþýnýn bile görevi varmýþ
Çok sevme
Yapraksiz KaLdin diye
Bir laz atasözü derki
aðlama tamam
Hesapta Olan deil
bizim sohretimiz


|

 Son Eklenenler

Fatih-Bulut-Y?rt?L
Fatih-Bulut-hayat beni vura
Cuma-Dua's?
FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman
aLLah BiLir
YeLek GiYiN
BuLa??k Makinas?
BismiLLah Cuma
ÖnemLi De?iL
Baz?Lar?na
FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLa
Ak???na -B?rakaL?m
Yarýn Arefe
Hayat Bu BiLinmeZ
YanýLdým.!
Düþme Dostum
GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ Fi
HeRem FeNoMeN
YiYoSa GeLme
oLay Bundan Ýbaret
VuRaSýM VaR
KuSuRa BaKýN
GüLüYoRuZ DiYe
Kaç MeZaR Taþý
NeySee
ÝsTiYoRuM
HiKaYe
KaFaM KaZaN
Ekin UzunLar YokLugunun Kefe
KaFeSTe(Kahraman Deniz)
Sanatkar Benim
ÝnsanLar
Cuman Hayrý Üzerinize oLsu
Ümit Hýrsýzý( Bülent Er
Diyete BaþLadým
ÝnCe CiZGi
Bize O Da Lazým(yener çevi
Þafak Sezer Elhamdülillah
KandiL Duasý
HayýrLý KandiLLer
Sizin Mi Kira Mý
TemizLesin
GeLiþi Güzel SözLer
Hayat Mý?
Dönersem Ararým
Çevrem Panik AtaK
Kadýn Ne Ýster
Ne oLmuþ DeLiysek
Cuma'mýz Mübarek oLsun
ALLah'ýn Hükmü
AzriL GeLirse
Getirin Cenazeyi
Yapacak Biþey Yok
ÝnsaN
DaYaNýKLýYýM
SaKýN..!
Ýç Sesim
Çok Deðiþik Oynuyorsunuz
VakTiM YoK
DuyÐusaL Þiirim
KýsTýM
Boþ Yere ÇabaLama
Ben Ýyiyim
Nereye Gittigini BiLiyorum
Mart GeLiyo Mart
Mustafa CeceLi Yaz Bunu Bir
Gerçek Ruh Hastasý
ÝnTiKaM..!
BeyLerr
Ne Ayak ÖðreneLim
BiRi VaR
ErKekLeR
Sinan AkçýL& Mucize
Burasý ÝstanbuL& NiL Karai
Bengü&Yazýk
YýLdýz TiLbe&Sen Aþýksý
Direk SöyLeyin
Tam MutLu oLuyorum Derken
Boþ Ver De Devam Et
sagopa kajmer yirmi dört

Baklmas Gerekenler

Yeni yýl da umutlarýn
Moralimi bozan birçok
çaLýþýyorum
SarýImayý biIirmisin
Herkesin Günü Aydýn Olsun
Þüan elleri tetikte
sems-i-tebrizi-sozleri - bir
SarHoÞü BiLe
DuyÐusaL Þiirim
Rabbim sevdiðinize
ey iki adýmlýk
aðir geliyorsa benimle yaþ
üzerinde israr edilen
kahverengi dallardan
Gidene Tekmeyi
aklýMa DüÞtüðünde
Þeker eridiðinde
Sen Bana GeLince
Rabbim bizi
Þart Mý dudakLarýmLa
Kapina geLdim
ADINI SEN KOY sözleri
Cübbeli Ahmet Hoca Sözler
Sevgili Annemiz Býrakýp Gi
DüÞüNDüReN SöZleR
Hem çekilmezim
Tezgahý TopLuyorum Artýk..
KADÝR GECESÝ MESAJLARI
Sevgiliye Güzel Anlamlý S
24 Kasým
SUSARAK unutmayý
fazla vurma derine
DiL söyLer
KiÞi Kim oLduðünu
Sen bir varsýn bir yoksun
Mevlana dan ölüm sözleri
Kimsenin GönLüNü
sevgilim olsun istemiyorum
Ben Ýyiyim
Verdiðine de vermediðine d
bol kazançli bir pazartesi
Yaþyarak Öðrendik
mevlid kandili sözleri
en Yavþaðýný bulur
akLý Kisa oLan
Hicran oLan Bir Mazi
Mutluluðün Resmini Çizeme
Mart GeLiyo Mart
BenimLe Yürümeye
oLacaksan ya uçurum
MutLu oLmak için
Sensiz bir gece daha
Biri aþkmý dedi
Hissizler
baþkalarinin teninde
Aðlama kadýným!
Allah hepimize demLik doLusu
Sessiz Çýðlýklar
Bir genÇlik hayal ediyorum
OyLe inSanlar Varký
14 Þubat mý
Ben oLgun insan isterim
Ben Bu bayraði
Güneþi sevme Birgun
çocuklarimizin yetismesinde

Top 10 Konular

oðlüm kalk yerine yat
Dosta edilicek dua sözleri
hafta sonu sözleri - pazar-
guzel sozler resimli - en de
Pazar gunu sözleri - huzurl
Pazar mesajlari - mütlü pa
harika bir hafta sonu geçir
öLüme Çare YoK
en komik trip sozleri
Günaydin sözleri - güne i
hayirli akþamlar sözleri
Dünya güzel oLsaydi
Dua sözleri - sabah düasi
Mevlana Sözleri - Gerçek a
Hafta sonu mesajlari - mutl
ResimLi anneler gunu sözler
Dini resimLi sözler - Kul h
Mevlana Sözleri - sukut eyl
sabah duasi sözleri
Komik sözler - yarin pazart
damar sözler - erkeðe ada
GönLü sözü Bir Olana
resimli islami sözler - Bo
sahip olmak istiyorsan
aðir sözler - insanlik öl
günaydin mesajlari - günay
Günaydin MütLü pazarlar
Mevlana Sözleri - sen ruhum
Þems-i Tebrizi Sözleri - e
aðir sözler - güvensiz ka
Rabbim Hiç bir anneye
Sitem sözleri - Çok yorguN
resimli facebook panpa sözl
islami sözler sabir boyun
Buraya bir gunaydin birde g
Artýk Herhangi Bir hayaLe
Mevlana Sözleri - sütten
Pazar sabahinin güneþi bah
Cübbeli Ahmet Hoca Sözler
Resimli Sems-i Tebrizi Sözl
Bana Bir masaL anLat
Damar sözler - ALem Cuzdani
Necip Fazil Kisakürek - Ne
en güzel dua sözleri
damar sözler - eyvallah ne
neþe huzur dolu mütlü paz
Mezar taþi yazilari - dunya
öLüm uyanma vaktidir
Cübbeli Ahmet Hoca Resimli
cuma mesajlarý 2013
bir gidiþi asla tek giþi h
Sevgi sözleri - bir ömür
Cübbeli Ahmet Hoca Sözler
günaydin hayirli sabahlar p
Kimseye Çok baðLanma
Þems-i Tebrizi Sözleri - N
resimli hayirli akþamlar s
kapak sözler - ucuz kalpLer
Cübbeli Ahmet Hoca Sözler
KardeLene sormüþlar
Resimli Sems-i Tebrizi Sözl
Ne haliniz varsa güLün
Doðalliðin verdiði huzuru
Bir sigara yaktim ZeHrine in
Facebook sozleri - gece gund
2 eÞim 8 çocuðüm var
Mevlana Sözleri - içini di
aklimdasin diyen baliklar
bu bir garip veda olucak
Bazen MutLu oLmak deil

Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Senin stne beyaz gller Benim stme Kara Toprak atacaklar Senin Nfusuna Evli Benimkine se l Yazacaklar!

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe