..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  1 Umuttur Yaþamak
  Acý Sözler
  Adam Gibi Sözler
  AðiR Abi SözLeRi
  Aðir Sözler
  Afilli Sözler
  Akýllý Sözler
  Ali Kýnýk SözLeri
  AnLamLý Duvar Yazýlarý
  anlamlý kapak fotoðraflarý
  Anlamlý Mesajlar
  Anlamlý Sözler
  Anneler Günü Sözleri
  Araba Sözleri
  Arþivlik Sözler
  Asker Sözleri
  Ayrýlýk Mesajlarý
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk sözleri
  Aþk Mesajlarý
  Aþk Sözleri Facebook
  Aþk þiirleri
  Aþkbaz sözleri
  Babalar Günü Sözleri
  Bayram Mesajlarý
  Berat Kandili Sözleri
  Beþiktaþ Sözleri
  BozKurt SözLeri
  Büyüleyici Sözler
  Can Yücel Sözleri
  Candan ünal sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  cezbedici sözler
  Cuma tebrik Mesajlarý
  Cübbeli Ahmet Sözleri
  Damar Mesajlar
  Damar Sözler
  damar yazýlar
  Damýtýlmýþ Sözler
  Delikanlý Mesajlarý
  dini duvar yazilari
  Dini Mesajlar
  dini resimli sözler
  Dini Sözler
  Doðum Günü Mesajlarý
  Dostlar Kervaný
  Dua Sözleri
  Duygusal Mesajlar
  Duygusal Sözler
  Düþsel fýsýltýlar
  DüÞüNDüReN SözleR
  Efsane Sözler
  Elif gibi Sevmek Sözleri
  Elif þafak Sözleri
  Elveda Mesajlarý
  Emo Sözleri
  En Güzel Kedi Sözleri
  Espirili Mesajlar
  Espirili Sözler
  Etkileyici Sözler
  Evlilik Sözleri
  Facebook Mesajlarý
  Facebook Sözleri
  Fenerbahçe Sözleri
  filistin sözleri
  Galatasaray Sözleri
  Geçmiþ Olsun Mesajlarý
  GeLin KayNaNa SözLeRi
  Gurbet Sözleri
  Gýcýk Sözler
  Günaydýn Mesajlarý
  Günaydýn Sözleri
  Günün Sözü
  Güvensizlik SözLeRi
  GüzeL hafta Sonu Sözleri
  Güzel Laflar
  Güzel Sözler
  Hafta Baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlari
  Harbi Sözler
  Hasret Mesajlarý
  Hasret Sözleri
  hayata dair sözler
  Hayirli Akþamlar SözleRi
  HayirLi SabahLar SözLeri
  HazýR Mesajlar
  hisler aynasi
  HüzünLü Sözler
  Hz.Ali Sözleri
  ibni Sina Sözleri
  ibretlik Sözler
  ilahi Sözleri
  iltifat Mesajlarý
  intikam Mesajlarý
  islami sözler
  isyan Sözleri
  iyi geceler Mesajlarý
  iyi Geceler Sözleri
  Kadinlar için Sözler
  Kadir Gecesi Mesajlarý
  Kadir Gecesi Sözleri
  Kadýn Adam sözleri
  Kahraman Tazeoðlu
  Kalem Kaðýda Düþünce
  Kamyon Arkasý Sözleri
  Kandil Mesajlarý
  Kapak Laflar
  Kapak Sözler
  kara kalem semazen
  Karadayý Sözleri
  Karadeniz Atasözleri
  Komik Mesajlar
  Komik Sözler
  Kurban Bayramý MesajLarý
  Kurtlar Vadisi Sözleri
  laf sokan sözler
  Lal-ü AÞK sözleri
  Lokman Hekim Sözleri
  Mehmet Akif Sözleri
  Mevlana Sözleri
  Mevlid Kandili Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  Miraç Kandili mesajlari
  mircte sohbet sözleri
  moral veren sözler
  Mutluluk Mesajlarý
  Nasrettin Hoca Sözleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Nefret Mesajlarý
  Nefret Sözleri
  Oha Diyorum
  Pazar Gunu SözLeRi
  Pazar mesajlari
  Pazartesi Sözleri
  Perinin Günlüðü
  Pinarin Dunyasi‎
  Polis Haftasý Sözleri
  Ramazan Ayý Sözleri
  Regaib Kandili Sözleri
  Resimli Cuma Sözleri
  Resimli Damar Sözler
  ResimLi FikraLaR
  Resimli Kapak Sözler
  Resimli Komik Sözler
  Resimli Mevlana Sözleri
  ReSimLi SiirLeR
  Romantik Mesajlar
  Romantik Sözler
  sabah duasi sözleri
  Sabýkalý Düþler
  Sahipsiz Cümleler
  Sami yusuf Sözleri
  Sarki SözLeRi
  sedat peker sözleri
  Seni Seviyorum Mesajlarý
  Seni Seviyorum Sözleri
  Serseri Mesajlarý
  Serseri Sözleri
  Sessiz Çýðlýklar
  Sevenler için Mesajlar
  Sevgi Limaný sözleri
  Sevgi Mesajlarý
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sevgiliye Aþk Mesajlarý
  Sevgiliye GunayDin Mesaji
  Sitem Mesajlarý
  Sitem Sözleri
  Skype Sözleri
  Sms Sözleri
  Sokak Edebiyatý
  Süper Sözler
  TatiL Mesajlari
  Tatlý Mesajlar
  Tebrik Mesajlarý
  Tebrik Sözleri
  Teklif Mesajlarý
  Terketme Mesajlarý
  Terketme Sözleri
  Teþekkür Mesajlarý
  Trabzonspor Sözleri
  Twitter Sözleri
  Unutulmaz Sözler
  Vefat Mesajlarý
  Yalnýz Ýnsanlar Sokaðý
  Yalnýzlýk Mesajlarý
  Yalnýzlýk Sözleri
  yeni yýl mesajlarý
  Yunus Emre Sözleri
  Yuvasiz KüþLar Sözleri
  Yüreðimden Damlayan
  YÜREK Sýzým sözleri
  Zamansýzdýr elvedalar
  Öðretmenler Günü Sözleri
  öLüm SözLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Mesajlarý
  Özlem Sözleri
  Özlü Sözler
  Þarký Mesajlarý
  þems-i Tebrizi Sözleri
  Þiir Dostlarý
  İletişim
 

         sitemap

 zilhicce ayýnýn ilk 10 günü

zilhicce ayýnýn ilk 10 günü,Peygamberimiz (S.a.v.) diyor ki,Allah (c.c.) Adem peygamberi zilhicce ayýnýn ilk 10 gününün birinci günü affetmiþtir anlamli-duygusal sevgiliye sozler - hüzünlü sözler resimli - resimli duvar yazilari - duygusal sözler - can yücel sözleri - kisa ozlu sozler gunaydin mesajlari - hayat dair güzel sözler - sems-i-tebrizi sozleri ResimLi dini sözler Damar islami sözler  

... ...

Okunma

24572

güzel sözler  

Peygamberimiz (S.a.v.) diyor ki:

Allah (c.c.) Adem peygamberi zilhicce ayýnýn ilk 10 gününün birinci günü affetmiþtir.

Ýþte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) ufak-tefek günahlarýný affeder.

Allah (c.c.), Yunus Peygamberin duasýný Zilhicce ayýnýn ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balýðýn karnýndan dýþarý çýkarmýþtýr.

Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah iþlemeksizin,bir yýl ibadet etmis gibi sevap kazanýr.

Zilhicce'nin üçüncü günü Allah (c.c.) Zekeriya Peygamberin duasýný kabul etti.

Bugünde bir dilekte bulunanlarýn dileðini Allah (c.c.) muhakkak yerine getirir.

Zilhicce'nin dördüncü günü Ýsa Peygamberin Doðduðu gündür.

Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c.) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygýlarý kaldýrýr.

O kimseler ayný zamanda kýyamet günü iyi kullarla beraber olacaktýr.

Beþinci günü Musa Peygamberin doðum günüdür.Bu günde oruç tutan kimse münafýklýktan ve kabir azabýndan kurtulur.

Altýncý günü Allah (c.c.), sevgili peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'e hayýr kapýlarýný açar.

Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c.) rahmet nazarýyla bakar ve onlarý ebediyen azaba uðratmaz.

Yedinci günü cehennem kapýlarý kapanýr.

Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açýlmaz.

Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacaðý derecede sayýsýz mükafatlar verir.

Sekizinci günü Ýbrahim Peygamber (a.s)'ýn kurban kesme hususundaki rüyasýný, gördüðü ve düþünmeye koyduðu gündür..

Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacaðý derecede sayýsýz mükafatlar verir.

Dokuzuncu günü arefe ( Ýbrahim Peygamber (a.s.)'in oðlu Ismail'i kurban kesmesi gerektiðini anladýðý) günüdür.

Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) geçis ve gelecek ufak-tefek bir yýllýk günahýný affeder."

Bu gün dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriþtirdim ve size karþý olan nimetimi tamamladým" diyen Allah kelamý bugün inmiþtir.

Nihayet Zilhicce ayýnýn ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de KURBAN BAYRAMI günüdür.

bu günde kurban kesen kimsenin Allah(c.c.) kurbanýn daha ilk kan damlasý yere düþer düþmez, hem kendinin hem de çoluk çocuðunun ufak-tefek tüm günahlarýný affeder.

Yine bugünde bir mü'min karnýný doyuran veya herhangi kimseye sadaka veren kimseyi Allah (c.c.) kýyamet günü bütün ahiret sýkýntýlarýndan kurtulmuþ olarak diriltir.

Amel terazisinin sevap kefesi de Uhud Daðý gibi aðýr çeker...

...

  Yorumlar

 
Merhaba-Perþembe


Hak yolunda


günün fikrasi


Yaþam Özlemsiz Özlem Sevgisiz


karli akþamlar


hayat bu


BiLerek biLmeyerek


MasaL GiBi


ÖyLe Vicdaným oLsa Çöpe Atarým..


asker sözleri - Bayraði üðrüna


Ýnþallah ödenir


Günaydýn dýn dýn Uyanýn


günaydin mesajLari - ilik bahar rüzgari


Bir turlü bitiremediðin


Kendini koru


Hayýrdýr


evLilik ve duygular sözleri


Bana Bir masaL anLat


Çok uzun bu uzantýlar


senin kalbine


anneyi sevmek


Mübarek Cuma Mesajlarý


seni bile kredi ile alabildim


Övünmek Gibi


Ýmkansýzlýklarý yaþamak mýdýr


Hayatin zor


Sana Aðýr GeLir


tüm kederleri


asil yureðin toz olmasýn


Yazýk deðil mi bize


Teþekkür Ederim..


Býrazda suyum ben


her mevsimin ayrý


Bengü&Yazýk


Bir inSana yapýLýcaK


Ama sevenler için


Tutunacak Bir daLýn


resimli dua mesajlarý


Sevmek böyLedir


HerKesin intiHaRý FarkLýdýr


þartlar ne olursa olsun


Mevlana Sözleri - bir insan bilmiyorsa


Mutsuz yanLýz Kýrgýn


EfendiLer


incit beni gerçek ile


O kadar güzel unutmuþsun


Yanýnda biri mi var


SeLam SöyLe.))


Adam bu yiLbaþi


Harika Ýyi Geceler


güzellik rühtadýr


Zencefil çayý iç dediler


hüvel baki solan bir güz


BoÞüna Bu Kadar


Çok Pahalisin Be MutLuLuk


ÖzlemLerle Günaydin


Biz Kesin Ortada


MesaFe KorKunç BirÞeydir


Rabbim yarattýðý


Sýrrýný Açma


hayalleri oLanLar deðil


Gelince ßütünLenirim


Ýnanan YerLeri öLmüþ


Ben AÞK'ýmýn SeLasýný Kendim Verdim


kedi oyle bir


Fatih-Bulut-Y?rt?L


Fatih-Bulut-hayat beni vura vura


Cuma-Dua's?


FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman


aLLah BiLir


YeLek GiYiN


BuLa??k Makinas?


BismiLLah Cuma


ÖnemLi De?iL


Baz?Lar?na


FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLan oLdu


Ak???na -B?rakaL?m


Yarýn Arefe


Hayat Bu BiLinmeZ


YanýLdým.!


Düþme Dostum


GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ FiNaLDe


HeRem FeNoMeN


YiYoSa GeLme


oLay Bundan Ýbaret


VuRaSýM VaR


KuSuRa BaKýN


GüLüYoRuZ DiYe


Kaç MeZaR Taþý


NeySee


ÝsTiYoRuM


HiKaYe


KaFaM KaZaN


Ekin UzunLar YokLugunun Kefeni


KaFeSTe(Kahraman Deniz)


Sanatkar Benim


ÝnsanLar


Cuman Hayrý Üzerinize oLsun


Ümit Hýrsýzý( Bülent Ersoy)


Diyete BaþLadým


ÝnCe CiZGi


Bize O Da Lazým(yener çevik)


Þafak Sezer Elhamdülillah


KandiL Duasý


HayýrLý KandiLLer


Sizin Mi Kira Mý


TemizLesin


GeLiþi Güzel SözLer


Hayat Mý?


Dönersem Ararým


Çevrem Panik AtaK


Kadýn Ne Ýster


Ne oLmuþ DeLiysek


Cuma'mýz Mübarek oLsun


ALLah'ýn Hükmü


AzriL GeLirse


Getirin Cenazeyi


Yapacak Biþey Yok


ÝnsaN


DaYaNýKLýYýM


SaKýN..!


Ýç Sesim


Çok Deðiþik Oynuyorsunuz


VakTiM YoK


DuyÐusaL Þiirim


KýsTýM


Boþ Yere ÇabaLama


Ben Ýyiyim


Nereye Gittigini BiLiyorum


Mart GeLiyo Mart


Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Temkinli ve dikkatli davranmak Allahtan, acelecilik ise eytandandr. Hadis-i erif..

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe