..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  1 Umuttur Yaþamak
  Acý Sözler
  Adam Gibi Sözler
  AðiR Abi SözLeRi
  Aðir Sözler
  Afilli Sözler
  Akýllý Sözler
  Ali Kýnýk SözLeri
  AnLamLý Duvar Yazýlarý
  anlamlý kapak fotoðraflarý
  Anlamlý Mesajlar
  Anlamlý Sözler
  Anneler Günü Sözleri
  Araba Sözleri
  Arþivlik Sözler
  Asker Sözleri
  Ayrýlýk Mesajlarý
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk sözleri
  Aþk Mesajlarý
  Aþk Sözleri Facebook
  Aþk þiirleri
  Aþkbaz sözleri
  Babalar Günü Sözleri
  Bayram Mesajlarý
  Berat Kandili Sözleri
  Beþiktaþ Sözleri
  BozKurt SözLeri
  Büyüleyici Sözler
  Can Yücel Sözleri
  Candan ünal sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  cezbedici sözler
  Cuma tebrik Mesajlarý
  Cübbeli Ahmet Sözleri
  Damar Mesajlar
  Damar Sözler
  damar yazýlar
  Damýtýlmýþ Sözler
  Delikanlý Mesajlarý
  dini duvar yazilari
  Dini Mesajlar
  dini resimli sözler
  Dini Sözler
  Doðum Günü Mesajlarý
  Dostlar Kervaný
  Dua Sözleri
  Duygusal Mesajlar
  Duygusal Sözler
  Düþsel fýsýltýlar
  DüÞüNDüReN SözleR
  Efsane Sözler
  Elif gibi Sevmek Sözleri
  Elif þafak Sözleri
  Elveda Mesajlarý
  Emo Sözleri
  En Güzel Kedi Sözleri
  Espirili Mesajlar
  Espirili Sözler
  Etkileyici Sözler
  Evlilik Sözleri
  Facebook Mesajlarý
  Facebook Sözleri
  Fenerbahçe Sözleri
  filistin sözleri
  Galatasaray Sözleri
  Geçmiþ Olsun Mesajlarý
  GeLin KayNaNa SözLeRi
  Gurbet Sözleri
  Gýcýk Sözler
  Günaydýn Mesajlarý
  Günaydýn Sözleri
  Günün Sözü
  Güvensizlik SözLeRi
  GüzeL hafta Sonu Sözleri
  Güzel Laflar
  Güzel Sözler
  Hafta Baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlari
  Harbi Sözler
  Hasret Mesajlarý
  Hasret Sözleri
  hayata dair sözler
  Hayirli Akþamlar SözleRi
  HayirLi SabahLar SözLeri
  HazýR Mesajlar
  hisler aynasi
  HüzünLü Sözler
  Hz.Ali Sözleri
  ibni Sina Sözleri
  ibretlik Sözler
  ilahi Sözleri
  iltifat Mesajlarý
  intikam Mesajlarý
  islami sözler
  isyan Sözleri
  iyi geceler Mesajlarý
  iyi Geceler Sözleri
  Kadinlar için Sözler
  Kadir Gecesi Mesajlarý
  Kadir Gecesi Sözleri
  Kadýn Adam sözleri
  Kahraman Tazeoðlu
  Kalem Kaðýda Düþünce
  Kamyon Arkasý Sözleri
  Kandil Mesajlarý
  Kapak Laflar
  Kapak Sözler
  kara kalem semazen
  Karadayý Sözleri
  Karadeniz Atasözleri
  Komik Mesajlar
  Komik Sözler
  Kurban Bayramý MesajLarý
  Kurtlar Vadisi Sözleri
  laf sokan sözler
  Lal-ü AÞK sözleri
  Lokman Hekim Sözleri
  Mehmet Akif Sözleri
  Mevlana Sözleri
  Mevlid Kandili Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  Miraç Kandili mesajlari
  mircte sohbet sözleri
  moral veren sözler
  Mutluluk Mesajlarý
  Nasrettin Hoca Sözleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Nefret Mesajlarý
  Nefret Sözleri
  Oha Diyorum
  Pazar Gunu SözLeRi
  Pazar mesajlari
  Pazartesi Sözleri
  Perinin Günlüðü
  Pinarin Dunyasi‎
  Polis Haftasý Sözleri
  Ramazan Ayý Sözleri
  Regaib Kandili Sözleri
  Resimli Cuma Sözleri
  Resimli Damar Sözler
  ResimLi FikraLaR
  Resimli Kapak Sözler
  Resimli Komik Sözler
  Resimli Mevlana Sözleri
  ReSimLi SiirLeR
  Romantik Mesajlar
  Romantik Sözler
  sabah duasi sözleri
  Sabýkalý Düþler
  Sahipsiz Cümleler
  Sami yusuf Sözleri
  Sarki SözLeRi
  sedat peker sözleri
  Seni Seviyorum Mesajlarý
  Seni Seviyorum Sözleri
  Serseri Mesajlarý
  Serseri Sözleri
  Sessiz Çýðlýklar
  Sevenler için Mesajlar
  Sevgi Limaný sözleri
  Sevgi Mesajlarý
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sevgiliye Aþk Mesajlarý
  Sevgiliye GunayDin Mesaji
  Sitem Mesajlarý
  Sitem Sözleri
  Skype Sözleri
  Sms Sözleri
  Sokak Edebiyatý
  Süper Sözler
  TatiL Mesajlari
  Tatlý Mesajlar
  Tebrik Mesajlarý
  Tebrik Sözleri
  Teklif Mesajlarý
  Terketme Mesajlarý
  Terketme Sözleri
  Teþekkür Mesajlarý
  Trabzonspor Sözleri
  Twitter Sözleri
  Unutulmaz Sözler
  Vefat Mesajlarý
  Yalnýz Ýnsanlar Sokaðý
  Yalnýzlýk Mesajlarý
  Yalnýzlýk Sözleri
  yeni yýl mesajlarý
  Yunus Emre Sözleri
  Yuvasiz KüþLar Sözleri
  Yüreðimden Damlayan
  YÜREK Sýzým sözleri
  Zamansýzdýr elvedalar
  Öðretmenler Günü Sözleri
  öLüm SözLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Mesajlarý
  Özlem Sözleri
  Özlü Sözler
  Þarký Mesajlarý
  þems-i Tebrizi Sözleri
  Þiir Dostlarý
  İletişim
 

         sitemap

 Mevlid Kandili için bir dua

Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V) doðum günü vesilesiyle kutladýðýmýz Mevlid Kandili için bir dua hazýrladýk. anlamli-duygusal sevgiliye sozler - hüzünlü sözler resimli - resimli duvar yazilari - duygusal sözler - can yücel sözleri - kisa ozlu sozler gunaydin mesajlari - hayat dair güzel sözler - sems-i-tebrizi sozleri ResimLi dini sözler Damar islami sözler  

Okunma

6837

güzel sözler  

EüZÜ BÝLLAHÝ MÝNEÞ-ÞEYTANÝR-RACiM, BÝSMÝLLAHÝRRAHMANÝRRRAHÝM
Ya Ýlahel Alemin Ýlk yarattýðýn nur Efendimiz'in nuruydu. Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharýn da kýþtan farký yoktu. Ýyilikler, kötülüklerle iç içe; akýl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O Güzeller Güzeli Varlýðýn sýrrýný keþfedip akla yüksek hedefler gösterdi düþünceye kapýlar açýp insanýn ebedlere namzet olduðunu âlemþümul bir dille haykýrdý. Böyle bir elçiyi insanlýða bahþetmenden Ve sayýsýz nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun Ya Rabbi!

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ým! Mahlûkatýn adedince, Zatýnýn rýzasý, Arþýnýn aðýrlýðý ve kelimelerinin toplamýnca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabý üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u Ýlahi'de el açýp yakarýyoruz

Ey her þeye hayat bahþeden Allahým Bütün insanlýk, hatta bütün bir varlýk âleminin bayramý sayýlan mübarek günleri vardýr. Bir gün daha vardýr ki, O da Allah Rasûlü'nün dünyayý teþrif buyurarak tenezzülen aramýza girip bizi þereflendirdiði kutlu zamandýr. Bizler þimdi o aný yaþýyoruz. Rahmet-i Rahmanýn galeyana geldiðine inandýðýmýz bu kutlu zaman diliminde, Mevlid Kandilinin bizim için hakiki bayram olmasý ümidiyle, ümmet-i Muhammedin hal-i pürmelali açýsýndan bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduðumuz mülahazasýyla, Þefkat Peygamberi'nin ruhaniyetine sýðýnarak, senden yeniden bir kere daha diriliþ istiyoruz Ya Rabbi

Ey her þeye gücü yeten Allahým Efendimiz'i düþünmekle hayatýn hiç kimseye nasip olmayan tadýný ve varlýðýn bitmeyen zevkli maceralarýný duyarýz. Duyarýz imanýn yenilmez gücünü, Duyarýz Müslümanlýðýn kahramanlýk olduðunu, Duyarýz doðruluðun paha biçilmez kýymetler ihtiva ettiðini, Duyarýz iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatýnýn bir buudu haline geldiðini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince Bütün insanlarýn ruhlarýna duyur Ya Rabbi!

Ya Rabbel Alemin O'nun terbiyesi, onun üslûbu ve onun sistemiyle yetiþmiþ olan nesillerin imanlarý izân ufkuna eriþiyor, muhabbetleri çaðlayanlara dönüþüyor. Efendimiz'i bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle her an daha da þahlanýyor ve O kutlunun arkasýnda bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ý saadet yaþanýyor. Sen dünyamýza yeniden bir huzur çaðý ve gül devri yaþat Ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi Allahým Yüzümüz yok, hicap içindeyiz; Efendimiz'in senin katýndaki nazýnýn geçerliliðine de ümitlerimiz tam. Keþke ne seviyede olursa olsun Efendimiz'den hiç uzaklaþmasaydýk; ondan gelen ýþýklardan ve ruhlarýmýza boþalan mânâlardan hiç mahrum kalmasaydýk.. Ve onu o inandýrýcý çehresiyle içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik!.. Sen bizleri kendi uzaklýklarýný aþabilen hak ve hakikatleri de bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle Ya Rabbi!

Ya Ýlahel Alemin O Güzeller Güzeli Sevgiliyi, bir kere daha misafirimiz eyle.. tahtýný sinelerimize kur gönüllerimizdeki karanlýklarý kov, bütün benliðimize ruhunun ilhamlarýný duyur ve bize yeniden diriliþ yollarýný göster Ya Rabbi

Ýnananlarý karanlýklardan aydýnlýða çýkaran Allahým Her gün biraz daha azgýnlaþan þu zulmetleri o kutlunun ýþýðýyla daðýtýver herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateþini söndürüver. Her þekliyle kine, nefrete, düþmanlýða kilitlenmiþ þu zavallý ruhlarýn boyunlarýndaki zincirleri çözüver Sevgiye, merhamete, þefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoþgörüyle coþturuver Ruhlarýmýzý aklýn aydýnlýðý, gönüllerimizi de mantýk ve muhakeme enginliðiyle buluþturuver Ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarýver ya Rabbi!

Ey merhameti bol olan Allahým! Þefkati, adaletini aþkýn Gönüller Sultaný'ný unuttuðumuzun ve saygýsýzlýkta bulunduðumuzun farkýndayýz. Biliyoruz ki o Rahmet Nebisi incinse de küsmedi Vefasýzlýk görsede alakayý kesmedi Baþýný yaranlar, diþini kýranlar karþýsýnda bile ellerini açýp dua dua yalvardý. Katiyen lanette bulunmadý. Lanet ve bedduaya âmin de demedi. Sinesini, Ebû Cehil'leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiði kadar açtý ve her sözünü, her davranýþýný senin rahmetinin enginliðine baðladý. Sen bizleri onun o engin merhametinden istifade eden ve þefaatine de nâil olanlardan eyle ey Rabbi!

Ey ihsanlarý sonsuz olan Allahým Düþe-kalka olsa da hep Efendimiz'in izinde yürüme gayretindeyiz. Nolur bizi bir kere daha sevindir. Sevindir ki; baðýnýn taptaze fidanlarýyla adýný âleme tam duyuracak demdeyiz. Bu dünya ýþýða hasret gidiyor. Bizler o kýrýk azimlerimiz ve o çatlamýþ ümitlerimizle, yollarýn hakkýný veremesek de hep yollardayýz. Sadece hislerimizle de olsa, aradýðýmýz hep senin habibin; Nolur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun, ufuklarýmýzý saran þu upuzun geceler yerlerini gündüzlere býraksýn ve viladeti bizim hakiki bayramýmýz olsun..

Ey yapýlan dualara cevap veren Allâhým Sana itaat edilir Sen karþýlýðýný veririsin; Sana isyan edilir, sen baðýþlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, Zararý sýkýntýyý ortadan kaldýrýrsýn Hastalara þifa, dertlilere deva verirsin Günahlarý baðýþlar, tövbeleri kabul edersin Sen bizlerin dualarýný kabul buyur ya Rabbi!

AllâhýmAcizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklýktan, kabir azâbýndan, cehennem ateþinden sana sýðýnýrýz. Bizleri kötülükten ve kötülerin þerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ey Yüceler Yücesi! Bize karþý düþmanlýk duygularýyla oturup kalkanlarýn kalblerini yumuþatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karþý onlarýn kalblerini yumuþat ve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi! Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultaný! Bizim kalblerimizi de, onlarýn kalblerini de sevdiðin ve hoþnut olduðun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Allahým Sen bizlere bizi aþan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceðin bu kabiliyetleri Senin rýzan yolunda kullanmayý bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Allahým Sen bizlere peygamberleri donattýðýn sýfatlarý lutfet lakin biz lutfedeceðin bu sýfatlarý tefahur vesilesi yapmayalým ve hep kendimizi sýfýr görelim ya Rabbi!

Allahým Cümlemize vicdan geniþliði lutfet Kalplerimize inþirah bahþet Bizleri kollektif þuura sahip kullarýndan kýl Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahým Biz ümmeti Muhammedin daðýnýklýðýný gider Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver Bütün dünyaya da huzur ve barýþ nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ýsýndýr ve Bizleri birbirimize sevdir Dünyanýn dört bir tarafýnda hizmet eden kardeþlerimizi Bizlerle beraber ihlas-ý etemme muvaffak kýl ya Rabbi!

Allâh'ým! Efendimiz Hz. Muhammed (sav)in Sen'den istediði her türlü hayrý Sen'den istiyor, yine Peygamber Efendimizin sana sýðýndýðý her türlü þerden de sana sýðýnýyoruz.

Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn! Bizim, anne-baba ve ecdadýmýzýn Bize rehberlik ve kýlavuzluk yapan büyüklerimizin, Bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiðimiz hocalarýmýzýn, Sevdiklerimizin, sevenlerimizin, Içinde neþet ettiðimiz beldedeki insanlarýn, Milletimiz fertlerinin, Kadýn-erkek inanan bütün arkadaþlarýmýzýn, Dostlarýmýzýn, kardeþlerimizin.. Bize karþý hep civanmertçe davrananlarýn.. Hayýr dualarýnda unutmayýp Her zaman bizi de yâd edenlerin.. Üzerimizde hakký bulunan kimselerin.. Kýymetli nasihatleriyle Bize bekâ desenli sâlihatýn yollarýný gösterenlerin... Ve bütün ümmet-i Muhammedin Günahlarýný baðýþla! Ya Rabbi!

Allahým! Duamýzýn sonunda Sana olan minnet ve þükran hislerimizi Bir kere daha tekrarlýyor, Resûl-ü zîþâný, âlini, ashabýný Bir kez daha salavâtlarla anýyor Ve dualarýmýzý kabul buyurmaný istirham ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarýna icabet buyur ya Rabbi! Amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin  Yorumlar

 
mutluluktan uçuyorum


sana da yazýk


2015 Ayrýlýk Sözleri


neden Mi affetmek


HAYIRLI PAZARTESILER


öpücükle prens olan


Herkesin bir elifi vardir


Harika Günaydýn Sözleri


mesafelerin önemi yok


günün fikrasi


en çok yakýþandýr aþýklara


Bir aLacaðým Yok..


Þems-i Tebrizi Sözleri - ey uzaklaþtikça gönlüme yaklaþan sevgili


sevgiliye Nefret Mesajlarý


mezarýnýn üzerini kaplamak


Müslümanlara mahsus


tamam mýyýz sözleri


Tarlanin çiçeklisi


bu dünya sensiz


canin bile emanetken


EVÝN YENÝ BULAÞIKÇISI


AnLadimKi GöNüL ÇüvaLimdaký


Serçe Kadar kaLbýmýn


Orucu uyuyarak tutan


MevSiMin Suçu Yok


Birisini kalbinizden


ve sonra Ölüm gelir


Günaydýn yataðýmda rüyalarým


BenimLe Yürümeye


VuSLati MahÞeR oLan


Sevmesen de


çok olsada derdin


Hakime KaLmýþ


yeni tazelenen umutlarýn


Oðretmenler Mum iþiðina


Kocaman sevgi doLu Günaydin


Gelme bana canýn sað olsu


DalGalarý seveceksýn


Belki bir gün roLLer


KuSuRa BaKýN


BoÞa aL..


insan aklýndakýlerle


Yeni yýlda melekler


ben sadece kaybettiklerimi


kalbimizden geçen


Yeni Yýla Sensiz Gireceðim


Unutmamalý insan


Hep sevgiyle yaþa


üzerinde israr edilen


huzur içinde Güzel


12 Ocak 2014 mevLid Kandili


KafaNa gore


Hayat Susarak


Seni Seviyorum Sözü


Yanýnda oLmayanLar


Bütün bu susmalarýna


Dünyanin en Kotü


dost seLamiyla


Sosyal medyada


Açmaa


Bazen hakikatlerle rüyalar birbirine karýþýr


bana bir adým gelene


peki ya siz hiç


Var Var


Hangi tufan böyle savurur


Fatih-Bulut-Y?rt?L


Fatih-Bulut-hayat beni vura vura


Cuma-Dua's?


FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman


aLLah BiLir


YeLek GiYiN


BuLa??k Makinas?


BismiLLah Cuma


ÖnemLi De?iL


Baz?Lar?na


FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLan oLdu


Ak???na -B?rakaL?m


Yarýn Arefe


Hayat Bu BiLinmeZ


YanýLdým.!


Düþme Dostum


GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ FiNaLDe


HeRem FeNoMeN


YiYoSa GeLme


oLay Bundan Ýbaret


VuRaSýM VaR


KuSuRa BaKýN


GüLüYoRuZ DiYe


Kaç MeZaR Taþý


NeySee


ÝsTiYoRuM


HiKaYe


KaFaM KaZaN


Ekin UzunLar YokLugunun Kefeni


KaFeSTe(Kahraman Deniz)


Sanatkar Benim


ÝnsanLar


Cuman Hayrý Üzerinize oLsun


Ümit Hýrsýzý( Bülent Ersoy)


Diyete BaþLadým


ÝnCe CiZGi


Bize O Da Lazým(yener çevik)


Þafak Sezer Elhamdülillah


KandiL Duasý


HayýrLý KandiLLer


Sizin Mi Kira Mý


TemizLesin


GeLiþi Güzel SözLer


Hayat Mý?


Dönersem Ararým


Çevrem Panik AtaK


Kadýn Ne Ýster


Ne oLmuþ DeLiysek


Cuma'mýz Mübarek oLsun


ALLah'ýn Hükmü


AzriL GeLirse


Getirin Cenazeyi


Yapacak Biþey Yok


ÝnsaN


DaYaNýKLýYýM


SaKýN..!


Ýç Sesim


Çok Deðiþik Oynuyorsunuz


VakTiM YoK


DuyÐusaL Þiirim


KýsTýM


Boþ Yere ÇabaLama


Ben Ýyiyim


Nereye Gittigini BiLiyorum


Mart GeLiyo Mart


Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Dnyada hibir yol, kalb ile beyin arasndaki kadar uzun deildir. Selma Lagerlf...

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe