..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  1 Umuttur Yaþamak
  Acý Sözler
  Adam Gibi Sözler
  AðiR Abi SözLeRi
  Aðir Sözler
  Afilli Sözler
  Akýllý Sözler
  Ali Kýnýk SözLeri
  AnLamLý Duvar Yazýlarý
  anlamlý kapak fotoðraflarý
  Anlamlý Mesajlar
  Anlamlý Sözler
  Anneler Günü Sözleri
  Araba Sözleri
  Arþivlik Sözler
  Asker Sözleri
  Ayrýlýk Mesajlarý
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk sözleri
  Aþk Mesajlarý
  Aþk Sözleri Facebook
  Aþk þiirleri
  Aþkbaz sözleri
  Babalar Günü Sözleri
  Bayram Mesajlarý
  Berat Kandili Sözleri
  Beþiktaþ Sözleri
  BozKurt SözLeri
  Büyüleyici Sözler
  Can Yücel Sözleri
  Candan ünal sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  cezbedici sözler
  Cuma tebrik Mesajlarý
  Cübbeli Ahmet Sözleri
  Damar Mesajlar
  Damar Sözler
  damar yazýlar
  Damýtýlmýþ Sözler
  Delikanlý Mesajlarý
  dini duvar yazilari
  Dini Mesajlar
  dini resimli sözler
  Dini Sözler
  Doðum Günü Mesajlarý
  Dostlar Kervaný
  Dua Sözleri
  Duygusal Mesajlar
  Duygusal Sözler
  Düþsel fýsýltýlar
  DüÞüNDüReN SözleR
  Efsane Sözler
  Elif gibi Sevmek Sözleri
  Elif þafak Sözleri
  Elveda Mesajlarý
  Emo Sözleri
  En Güzel Kedi Sözleri
  Espirili Mesajlar
  Espirili Sözler
  Etkileyici Sözler
  Evlilik Sözleri
  Facebook Mesajlarý
  Facebook Sözleri
  Fenerbahçe Sözleri
  filistin sözleri
  Galatasaray Sözleri
  Geçmiþ Olsun Mesajlarý
  GeLin KayNaNa SözLeRi
  Gurbet Sözleri
  Gýcýk Sözler
  Günaydýn Mesajlarý
  Günaydýn Sözleri
  Günün Sözü
  Güvensizlik SözLeRi
  GüzeL hafta Sonu Sözleri
  Güzel Laflar
  Güzel Sözler
  Hafta Baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlari
  Harbi Sözler
  Hasret Mesajlarý
  Hasret Sözleri
  hayata dair sözler
  Hayirli Akþamlar SözleRi
  HayirLi SabahLar SözLeri
  HazýR Mesajlar
  hisler aynasi
  HüzünLü Sözler
  Hz.Ali Sözleri
  ibni Sina Sözleri
  ibretlik Sözler
  ilahi Sözleri
  iltifat Mesajlarý
  intikam Mesajlarý
  islami sözler
  isyan Sözleri
  iyi geceler Mesajlarý
  iyi Geceler Sözleri
  Kadinlar için Sözler
  Kadir Gecesi Mesajlarý
  Kadir Gecesi Sözleri
  Kadýn Adam sözleri
  Kahraman Tazeoðlu
  Kalem Kaðýda Düþünce
  Kamyon Arkasý Sözleri
  Kandil Mesajlarý
  Kapak Laflar
  Kapak Sözler
  kara kalem semazen
  Karadayý Sözleri
  Karadeniz Atasözleri
  Komik Mesajlar
  Komik Sözler
  Kurban Bayramý MesajLarý
  Kurtlar Vadisi Sözleri
  laf sokan sözler
  Lal-ü AÞK sözleri
  Lokman Hekim Sözleri
  Mehmet Akif Sözleri
  Mevlana Sözleri
  Mevlid Kandili Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  Miraç Kandili mesajlari
  mircte sohbet sözleri
  moral veren sözler
  Mutluluk Mesajlarý
  Nasrettin Hoca Sözleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Nefret Mesajlarý
  Nefret Sözleri
  Oha Diyorum
  Pazar Gunu SözLeRi
  Pazar mesajlari
  Pazartesi Sözleri
  Perinin Günlüðü
  Pinarin Dunyasi‎
  Polis Haftasý Sözleri
  Ramazan Ayý Sözleri
  Regaib Kandili Sözleri
  Resimli Cuma Sözleri
  Resimli Damar Sözler
  ResimLi FikraLaR
  Resimli Kapak Sözler
  Resimli Komik Sözler
  Resimli Mevlana Sözleri
  ReSimLi SiirLeR
  Romantik Mesajlar
  Romantik Sözler
  sabah duasi sözleri
  Sabýkalý Düþler
  Sahipsiz Cümleler
  Sami yusuf Sözleri
  Sarki SözLeRi
  sedat peker sözleri
  Seni Seviyorum Mesajlarý
  Seni Seviyorum Sözleri
  Serseri Mesajlarý
  Serseri Sözleri
  Sessiz Çýðlýklar
  Sevenler için Mesajlar
  Sevgi Limaný sözleri
  Sevgi Mesajlarý
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sevgiliye Aþk Mesajlarý
  Sevgiliye GunayDin Mesaji
  Sitem Mesajlarý
  Sitem Sözleri
  Skype Sözleri
  Sms Sözleri
  Sokak Edebiyatý
  Süper Sözler
  TatiL Mesajlari
  Tatlý Mesajlar
  Tebrik Mesajlarý
  Tebrik Sözleri
  Teklif Mesajlarý
  Terketme Mesajlarý
  Terketme Sözleri
  Teþekkür Mesajlarý
  Trabzonspor Sözleri
  Twitter Sözleri
  Unutulmaz Sözler
  Vefat Mesajlarý
  Yalnýz Ýnsanlar Sokaðý
  Yalnýzlýk Mesajlarý
  Yalnýzlýk Sözleri
  yeni yýl mesajlarý
  Yunus Emre Sözleri
  Yuvasiz KüþLar Sözleri
  Yüreðimden Damlayan
  YÜREK Sýzým sözleri
  Zamansýzdýr elvedalar
  Öðretmenler Günü Sözleri
  öLüm SözLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Mesajlarý
  Özlem Sözleri
  Özlü Sözler
  Þarký Mesajlarý
  þems-i Tebrizi Sözleri
  Þiir Dostlarý
  İletişim
 

         sitemap

 Kabul Edin Deðiþmeyecek

Kabul Edin Deðiþmeyecek, Candan Ünal Yazýlarý, ERkekler Deðiþir mi, Ýnsan Sevdiðini Deðiþtirebilir mi,iliþkilerin sebebi birlikte mutlu olmaktýr. Peki, eþinizin ya da sevgilinizin rahatsýz edici hareketleri yüzünden sýkýntý yaþarken, gerçekten iliþkinizden keyif alabilir misiniz anlamli-duygusal sevgiliye sozler - hüzünlü sözler resimli - resimli duvar yazilari - duygusal sözler - can yücel sözleri - kisa ozlu sozler gunaydin mesajlari - hayat dair güzel sözler - sems-i-tebrizi sozleri ResimLi dini sözler Damar islami sözler  

... ...

Okunma

8563

güzel sözler  

Kabul Edin Deðiþmeyecek

iliþkilerin sebebi birlikte mutlu olmaktýr. Peki, eþinizin ya da sevgilinizin rahatsýz edici hareketleri yüzünden sýkýntý yaþarken, gerçekten iliþkinizden keyif alabilir misiniz? Aslýnda sýkýntý kelimesini burada parantez içinde kullanmak gerekirdi. Size göre rahatsýz edici veya sevmediðiniz tavýrlarý, onun için son derece doðal olabilir.
Ayný evde doðup büyüyen kardeþlerin bile ne kadar farklý olduklarýný, sürekli didiþtiklerini düþünürsek; çok yadýrgamamak gerekir. Ayrý karakterler, ayrý yaþam tarzlarý, ayrý öðrenmiþlikler, daha birçok farklýlýkla hayatý algýlayan iki insan, ortak noktada buluþacak ve bir ömrü geçirecek; zor iþ!
Ýnatla dayanýp, deðiþtirmek için çabalayan, bunun için savaþan insanlara hayranlýkla karýþýk bir tebessümle bakýyorum. Bazý yürekler ne dayanýklý? Deðiþtirebilenini hiç görmedim. Ancak deðiþtirme inadýnýn, þiddetli geçimsizlik baþlýðý altýnda ayrýlýða götürdüðüne defalarca tanýk oldum.
Bu ayrýlýklarý sýk sýk yaþayan insanlarýn yeni iliþkilerinde de ayný çabayý göstermeleri ve yine karþýsýndakini deðiþtirmek için uðraþmalarý; aslýnda kendilerinden memnun olmadýklarýnýn bir göstergesi deðil midir?
Þunu unutmamak lazým, tüm umutlu davranýþa ve iyi niyete raðmen; birini deðiþtirmek zor iþtir. Alýþkanlýklar kýsmen deðiþebilir belki, ne de olsa, her gün hücrelerimiz deðiþiyor. Sevgi için bir takým özverilerde bulunmalýdýr insanlar. Yataðýn diðer tarafýnda uyumak, daha az içki içmek, sadece o sevdiði için maçý veya bir diziyi seyretmek, hiç yemediðin bir sebzeyi o piþirdi diye yemek, bunlar deðiþebilen, istenmese de aþkla özveri gösterilebilecek davranýþlar. Ancak bir insanýn kimliðinde radikal deðiþimler istiyorsanýz, daha çok beklersiniz.
Sadece sevdik ve birlikte olmayý kabul ettik diye, bir insandan kiþiliðini deðiþtirmesini istemeye hakkýmýz var mýdýr? Demezler mi adama, beðenmiyorsan kapý orada diye? Ben olsam derim. Hatta daha ileri giderim, beni sevdiðini söylediðin ilk günde böyleydim, o zaman neden beni tercih ettin diye sorarým.
Ýnsanlar hiç mi deðiþmez? Elbette deðiþir. Geçen sene yaptýklarýný, belki dün yaptýklarýný bile beðenmeden, þimdi ki aklým olsaydý demez mi? Der! Ancak kendiniz için sevgilinizden deðiþmesini istediðinizde, karþý taraf için bu savaþ haline gelir. Þikayet ettiðiniz konular ne kadar gerçek ve haklý olursa olsun, iþ inada biner, yapacaðý varsa da yapmaz.
Oysa yaþam içinde baþýna gelen olaylar, duvara çarparak aldýðý dersler yüzünden bir takým kararlar almak, kimliðin kendi sürecinde olgunlaþmasýna ve deðiþmesine sebep olur. Bu olaðan iþleyiþi þikayet ederek, sürekli sorun olarak önüne çýkararak saðlayamazsýnýz.
Sonuçta, sevgilinizi deðiþtirmek için ne kadar uðraþsanýz da bunu baþarma olasýlýðýnýz çok düþük olacaktýr. Ýliþkinizi ve kendinizi yýprattýðýnýzla kalýrsýnýz. Sevmiyor ve rahatsýz edici buluyorsanýz, ayrýlýn. Ayrýlmayý beceremiyorsanýz, olduðu gibi kabul edin. Yani, sevgiliniz deðiþmiyorsa, tek çözüm var, beklentinizi deðiþtirin.
Candan Ünal

2014 Kabul Edin Deðiþmeyecek, Candan Ünal Yazýlarý, ERkekler Deðiþir mi, Ýnsan Sevdiðini Deðiþtirebilir mi, Sevgiliz Deðiþmiyorsa Ne Yapmalýsýnýz, Ýliþkiler, iliþkilere Dair tüm aradiðiniz Yazýlar burda

...

  Yorumlar

 
Sýr gibi seversen muradýn gerçekleþir


Türkiye-nin heryerinde


Öðretmenler Günü Mesajlari


þöhret peþinde koþmak


sana da yazýk


Günaydin Bahar KokuLum


Bak da ibret al


varsan her þey tamam


Dua, kapý çalmaktýr


cana can katan birisine


uMutlarýn tükenmediði


KaFaM KaZaN


teselli Dini güzel sözler


Geçemiyorum Sýnavdan


küçükken hayvanlarla


ister serinlet


dünyada kazanmiþ


HerKes Bedeninin


Git artýk yar


KuSuR


AÞK ým deme kimseye


durulduðü zamanlar


Bana bunu neden yaptýn


tatlýlýkla kullanýlan


YENÝ 2013 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI


Perþembe Gününüz


Sevgiliye Güzel Anlamlý Sözler


Temel Paraþüt satiyormuþ


seviyorum demek degil


EfendiLer yarin Cümhuriyeti


Kýrgýným sana


3 deyince


2015 iyi geceler


GüLmek VarKen


YanLiÞ KaLbe


Diþarisi Soðük ama


Dert DeðiLim


Sebebsiz gitmek


Dünyanýn en yetenekli insaný


1 Ocak 630


gözleri uzaklara


2015 de bir daha


GüLüþLerim var Benim


Farkýrmiþ


Eðer Birisini Kandirmayi


iþte AþK


Aklýma koysam aþýyorsun


ÖlÜm Dediðin nedir ki


Bir insan ancak


Kadýn Anadýr


biz savaþa girersek


Komik sözler - kadifeden kesesi


LaKin ÞimdiKi aþKLar


Ýnsan parasýný Kaybedince


kalbimizden geçen


Baþkasýyla Toz


tam kimsem yok


Uzaklýklar Küçük Sevgileri


Mevlana Sözleri ÖyIe bir


hayatta her þey Olabilirsin


aLLah bu millete


Kimsenin..


hayýrlý gecelere


RUHLARI ÞAD


Ok gibi doðru


Fatih-Bulut-Y?rt?L


Fatih-Bulut-hayat beni vura vura


Cuma-Dua's?


FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman


aLLah BiLir


YeLek GiYiN


BuLa??k Makinas?


BismiLLah Cuma


ÖnemLi De?iL


Baz?Lar?na


FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLan oLdu


Ak???na -B?rakaL?m


Yarýn Arefe


Hayat Bu BiLinmeZ


YanýLdým.!


Düþme Dostum


GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ FiNaLDe


HeRem FeNoMeN


YiYoSa GeLme


oLay Bundan Ýbaret


VuRaSýM VaR


KuSuRa BaKýN


GüLüYoRuZ DiYe


Kaç MeZaR Taþý


NeySee


ÝsTiYoRuM


HiKaYe


KaFaM KaZaN


Ekin UzunLar YokLugunun Kefeni


KaFeSTe(Kahraman Deniz)


Sanatkar Benim


ÝnsanLar


Cuman Hayrý Üzerinize oLsun


Ümit Hýrsýzý( Bülent Ersoy)


Diyete BaþLadým


ÝnCe CiZGi


Bize O Da Lazým(yener çevik)


Þafak Sezer Elhamdülillah


KandiL Duasý


HayýrLý KandiLLer


Sizin Mi Kira Mý


TemizLesin


GeLiþi Güzel SözLer


Hayat Mý?


Dönersem Ararým


Çevrem Panik AtaK


Kadýn Ne Ýster


Ne oLmuþ DeLiysek


Cuma'mýz Mübarek oLsun


ALLah'ýn Hükmü


AzriL GeLirse


Getirin Cenazeyi


Yapacak Biþey Yok


ÝnsaN


DaYaNýKLýYýM


SaKýN..!


Ýç Sesim


Çok Deðiþik Oynuyorsunuz


VakTiM YoK


DuyÐusaL Þiirim


KýsTýM


Boþ Yere ÇabaLama


Ben Ýyiyim


Nereye Gittigini BiLiyorum


Mart GeLiyo Mart


Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Zevkin kaynaklarnda yle bir aclk var ki, iekler arasnda bile olsa boazmz yakar. Lucretius..

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe