..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  1 Umuttur Yaþamak
  Acý Sözler
  Adam Gibi Sözler
  AðiR Abi SözLeRi
  Aðir Sözler
  Afilli Sözler
  Akýllý Sözler
  Ali Kýnýk SözLeri
  AnLamLý Duvar Yazýlarý
  anlamlý kapak fotoðraflarý
  Anlamlý Mesajlar
  Anlamlý Sözler
  Anneler Günü Sözleri
  Araba Sözleri
  Arþivlik Sözler
  Asker Sözleri
  Ayrýlýk Mesajlarý
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk sözleri
  Aþk Mesajlarý
  Aþk Sözleri Facebook
  Aþk þiirleri
  Aþkbaz sözleri
  Babalar Günü Sözleri
  Bayram Mesajlarý
  Berat Kandili Sözleri
  Beþiktaþ Sözleri
  BozKurt SözLeri
  Büyüleyici Sözler
  Can Yücel Sözleri
  Candan ünal sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  cezbedici sözler
  Cuma tebrik Mesajlarý
  Cübbeli Ahmet Sözleri
  Damar Mesajlar
  Damar Sözler
  damar yazýlar
  Damýtýlmýþ Sözler
  Delikanlý Mesajlarý
  dini duvar yazilari
  Dini Mesajlar
  dini resimli sözler
  Dini Sözler
  Doðum Günü Mesajlarý
  Dostlar Kervaný
  Dua Sözleri
  Duygusal Mesajlar
  Duygusal Sözler
  Düþsel fýsýltýlar
  DüÞüNDüReN SözleR
  Efsane Sözler
  Elif gibi Sevmek Sözleri
  Elif þafak Sözleri
  Elveda Mesajlarý
  Emo Sözleri
  En Güzel Kedi Sözleri
  Espirili Mesajlar
  Espirili Sözler
  Etkileyici Sözler
  Evlilik Sözleri
  Facebook Mesajlarý
  Facebook Sözleri
  Fenerbahçe Sözleri
  filistin sözleri
  Galatasaray Sözleri
  Geçmiþ Olsun Mesajlarý
  GeLin KayNaNa SözLeRi
  Gurbet Sözleri
  Gýcýk Sözler
  Günaydýn Mesajlarý
  Günaydýn Sözleri
  Günün Sözü
  Güvensizlik SözLeRi
  GüzeL hafta Sonu Sözleri
  Güzel Laflar
  Güzel Sözler
  Hafta Baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlari
  Harbi Sözler
  Hasret Mesajlarý
  Hasret Sözleri
  hayata dair sözler
  Hayirli Akþamlar SözleRi
  HayirLi SabahLar SözLeri
  HazýR Mesajlar
  hisler aynasi
  HüzünLü Sözler
  Hz.Ali Sözleri
  ibni Sina Sözleri
  ibretlik Sözler
  ilahi Sözleri
  iltifat Mesajlarý
  intikam Mesajlarý
  islami sözler
  isyan Sözleri
  iyi geceler Mesajlarý
  iyi Geceler Sözleri
  Kadinlar için Sözler
  Kadir Gecesi Mesajlarý
  Kadir Gecesi Sözleri
  Kadýn Adam sözleri
  Kahraman Tazeoðlu
  Kalem Kaðýda Düþünce
  Kamyon Arkasý Sözleri
  Kandil Mesajlarý
  Kapak Laflar
  Kapak Sözler
  kara kalem semazen
  Karadayý Sözleri
  Karadeniz Atasözleri
  Komik Mesajlar
  Komik Sözler
  Kurban Bayramý MesajLarý
  Kurtlar Vadisi Sözleri
  laf sokan sözler
  Lal-ü AÞK sözleri
  Lokman Hekim Sözleri
  Mehmet Akif Sözleri
  Mevlana Sözleri
  Mevlid Kandili Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  Miraç Kandili mesajlari
  mircte sohbet sözleri
  moral veren sözler
  Mutluluk Mesajlarý
  Nasrettin Hoca Sözleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Nefret Mesajlarý
  Nefret Sözleri
  Oha Diyorum
  Pazar Gunu SözLeRi
  Pazar mesajlari
  Pazartesi Sözleri
  Perinin Günlüðü
  Pinarin Dunyasi‎
  Polis Haftasý Sözleri
  Ramazan Ayý Sözleri
  Regaib Kandili Sözleri
  Resimli Cuma Sözleri
  Resimli Damar Sözler
  ResimLi FikraLaR
  Resimli Kapak Sözler
  Resimli Komik Sözler
  Resimli Mevlana Sözleri
  ReSimLi SiirLeR
  Romantik Mesajlar
  Romantik Sözler
  sabah duasi sözleri
  Sabýkalý Düþler
  Sahipsiz Cümleler
  Sami yusuf Sözleri
  Sarki SözLeRi
  sedat peker sözleri
  Seni Seviyorum Mesajlarý
  Seni Seviyorum Sözleri
  Serseri Mesajlarý
  Serseri Sözleri
  Sessiz Çýðlýklar
  Sevenler için Mesajlar
  Sevgi Limaný sözleri
  Sevgi Mesajlarý
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sevgiliye Aþk Mesajlarý
  Sevgiliye GunayDin Mesaji
  Sitem Mesajlarý
  Sitem Sözleri
  Skype Sözleri
  Sms Sözleri
  Sokak Edebiyatý
  Süper Sözler
  TatiL Mesajlari
  Tatlý Mesajlar
  Tebrik Mesajlarý
  Tebrik Sözleri
  Teklif Mesajlarý
  Terketme Mesajlarý
  Terketme Sözleri
  Teþekkür Mesajlarý
  Trabzonspor Sözleri
  Twitter Sözleri
  Unutulmaz Sözler
  Vefat Mesajlarý
  Yalnýz Ýnsanlar Sokaðý
  Yalnýzlýk Mesajlarý
  Yalnýzlýk Sözleri
  yeni yýl mesajlarý
  Yunus Emre Sözleri
  Yuvasiz KüþLar Sözleri
  Yüreðimden Damlayan
  YÜREK Sýzým sözleri
  Zamansýzdýr elvedalar
  Öðretmenler Günü Sözleri
  öLüm SözLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Mesajlarý
  Özlem Sözleri
  Özlü Sözler
  Þarký Mesajlarý
  þems-i Tebrizi Sözleri
  Þiir Dostlarý
  İletişim
 

         sitemap

 Öðretmenler Günü sözleri

24 Kasým Öðretmenler Günü, bizleri yetiþtiren bugünlere gelmemizi saðlayan saygý deðer emektarlarýmýz olan öðretmenlerin günüdür anlamli-duygusal sevgiliye sozler - hüzünlü sözler resimli - resimli duvar yazilari - duygusal sözler - can yücel sözleri - kisa ozlu sozler gunaydin mesajlari - hayat dair güzel sözler - sems-i-tebrizi sozleri ResimLi dini sözler Damar islami sözler  

... ...

Okunma

9169

güzel sözler  

24 Kasým Öðretmenler Günü, bizleri yetiþtiren bugünlere gelmemizi saðlayan saygý deðer emektarlarýmýz olan öðretmenlerin günüdür. Bugünde bizi yetiþtiren öðretmenlerimizi hatýrlar ve onlarý minnetle anarýz. Öðretmen geleceði aydýnlatan bir kandildir.  Onun öðrettikleriyle yolumuzu bulur, geleceðimizi kurar ve vatana millete hayýrlý bireyler oluruz. Öðretmenlik mesleðine sevdalý bu insanlar kendilerini öðrencilerine adamýþ kutsal insanlardýr. Bu önemli günde onlara þükranlarýmýz iletmeliyiz. Tohumdan yeþertip inanýlmaz bir birey yapan öðretmenlerin üzerimizde hakký çok fazladýr.

Öðretmenlik mesleði oldukça fedakarlýk ve sorumluluk gerektiren bir meslektir. Öðrencilerini yetiþtirmek uzun ve yorucu bir yolculuða çýkmaya benzer. Ama öðretmenlerimiz bu yolda hiç yýlmaz bizler için hep didinir ve çalýþýrlar. Bu nedenle kalbimizin en güzel yerlerinde bizi yetiþtiren öðretmenlerimizi hiç unutmayýz. Bizleri topluma yararlý bir birey olarak yetiþtirir, bu sayede çaðdaþ bir medeniyet seviyesine gelmemizin önünü açarlar. Öðrencilerine daima iyiye, doðruya ve güzele teþvik eden ve bunu için hep didinen kiþidir öðretmen…

Günümüzde öðretmenlere eskiden verilen saygý kalmamýþtýr. Bu, yeni dönem gençlerin þýmarýklýðýndan kaynaklanmaktadýr. Bu öðretmenlerimizi fazlasýyla üzen ve performanslarýný azaltan bir durumdur. Bu baðlamda öðretmenlere teþvik primlerinin verilmesi maaþlarýnýn iyileþtirilmesi esas kýlýnmalýdýr. Çünkü þimdilerde hayatýný iyi idam ettirmek için ek iþ yapan öðretmenler oldukça fazladýr.

Bu deðerli öðretmenlerimiz hem bilgilerini hem sevgilerini ve kalplerini öðrencileriyle paylaþýrlar. Öðrencinin performansý düþtüðünde, bir yanlýþ yaptýðýnda, zor zamanlarýnda yaný baþýnda olan bir isimdir öðretmen.. Öðrencilerinin baþarýsýna en çok mutlu olan kiþi öðretmendir. Günlerinin bir çoðunu okulda geçiren öðrenciler yeri gelir ebeveynlerinden çok öðretmenini görür ve onla çok sýký bir bað oluþturur. Bu sebeple öðretmenlerimiz kýymetlimizdir. Tüm koþullarda öðretmenlerimize sevgi ve saygýmýzý eksik etmemeliyiz. Gerek tüm yýl gerek öðretmenler gününde elimizden geldiðince onlara hatýrladýðýmýzý hissettirelim.

Bir Diðer Öðretmenler Günü Kompozisyon Örneði

Ýnsanlar bebekliklerini anýmsamazlar, ancak anýmsadýklarý hatýralar ilkokul anýlarýndan baþlar. Bu güzel anýlarýn baþrolü ise hep öðretmenleridir. Bu anýlar ömrü boyunca insanýn aklýndan hiç çýkmaz. Öðretmenimizin, üstümüze titreyiþi, bizim onu ailemiz kadar sevmemiz kalbimizin en güzel köþesinde daima hatýrlanýr.

Öðretmenlerimiz, zaman zaman babamýz gibi davranýr, zaman zaman annemizin yaptýklarýný yapar. Ama her ne olursa olsun sevgisini ve varlýðýný bizlere hep hissettir. Daha çok küçük yaþlarýmýzda baþladýðýmýz okulda bize hayatýmýzý sürdürmemizi saðlayan okumayý ve yazmayý öðretir. Ardýndan vatan nedir, bayrak nedir ve bugünlere nasýl geldik. Tek tek sabýrla bizlere anlatýr. Bizi hayata hazýrlayan kiþiliðimizin temelini atan kýymetli bir insandýr öðretmen… Toplum içinde nasýl davranmamýz gerektiðini, paylaþmayý, sevmeyi mutluluðu, iyiliði bize öðreten hep öðretmenlerimizdir.

Tüm öðrenciler, öðretmenlerine hayranlýk duyar yeri gelir onu taklit eder. Bunlar hep öðretmenlerin ne denli baþarýlý olduðunun ne denli sevgi dolu olduðunun göstergesidir. Gün gelir çok iyi yerlere geliriz ve tüm bunlar hep öðretmenlerimiz sayesindedir. Örnek aldýðýmýz kiþi hep öðretmenlerimizdir. Öðretmenlerimizin yolundan gider ve onlarýn baþarýsýný sonsuza dek sürdürürüz.

...

  Yorumlar

 
Bazen Öyle Bir


Korkuyorum


KabuL oLunMasý


En Büyük Huzur(günün sözü)


Unutmaki Nefret ve


Karaktere ZevaL GeLmesin


Çok HizLý yaÞarsin


BuLduðunu sandiniði


igneleyici sozler


HiÇ bir süs


KeþKe senin adýn


Sonra çay bize


ÖyLe sabah Uyanýr


allahim kaldirmakta zorluk çekeceðim


canin bile emanetken


SeLam Ve Dua iLe..


EðiLmeye gör


Duydum Ki takip


insana en çok ne Koyar


sakli cennet


Kadýn Anadýr


doðrü soyleyin hafta sonu gelýyormu


ziyaretçi geçme


Biz MüsLümanlar


2015 Pazar günü


güvenme karaktersizin


GüzeLe Bakmak DeðiL


insanlar vardir


tedavi edebileceðin


gönül kendine benzeyen


Bil ki güneþe bakmaya


Mehmet akif sözleri - iki çeþit insan


Bu yorgun


Necip Fazil Kisakürek - Bir namazým, bir duam


VERÝLECEK TOPRAÐIMIZ Yok


Tevazu ile gelsin


Gidene asfaLt biLe DoKeriz


Herif Uzaðý Göremiyom


karli akþamlar


Söylenmiþ tüm Güzel sözler


Haksiz bir dava da


HayirLi cumaLar olsun


pazartesi baþlayip


Güven üzerine GüzeL sözler


Yeni Elif Þafak Sözleri


KuyruÐun daima dik


Cübbeli Ahmet Hoca Sözleri - atesli kadin arayanlar


yarýndan bir þeyler


Güzel Bir hafta sonu


yaLanlarla doLu


Kör bir Ýnsana


Benim yaptýðým gibi


AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTALIM


Ferhat Göçer Git


keþke senin adýn


sevmek seviyorum demek


Kýsa Bayram Mesajlarý


eLveda tavuk durum


futboldan pek anlamýyorum


HayirLi pazar günleri


bir garip ölmüþ


KafaNa gore


Yanýlýyorsunuz bayým


ya benimsin ya


Geberesicee


Fatih-Bulut-Y?rt?L


Fatih-Bulut-hayat beni vura vura


Cuma-Dua's?


FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman


aLLah BiLir


YeLek GiYiN


BuLa??k Makinas?


BismiLLah Cuma


ÖnemLi De?iL


Baz?Lar?na


FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLan oLdu


Ak???na -B?rakaL?m


Yarýn Arefe


Hayat Bu BiLinmeZ


YanýLdým.!


Düþme Dostum


GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ FiNaLDe


HeRem FeNoMeN


YiYoSa GeLme


oLay Bundan Ýbaret


VuRaSýM VaR


KuSuRa BaKýN


GüLüYoRuZ DiYe


Kaç MeZaR Taþý


NeySee


ÝsTiYoRuM


HiKaYe


KaFaM KaZaN


Ekin UzunLar YokLugunun Kefeni


KaFeSTe(Kahraman Deniz)


Sanatkar Benim


ÝnsanLar


Cuman Hayrý Üzerinize oLsun


Ümit Hýrsýzý( Bülent Ersoy)


Diyete BaþLadým


ÝnCe CiZGi


Bize O Da Lazým(yener çevik)


Þafak Sezer Elhamdülillah


KandiL Duasý


HayýrLý KandiLLer


Sizin Mi Kira Mý


TemizLesin


GeLiþi Güzel SözLer


Hayat Mý?


Dönersem Ararým


Çevrem Panik AtaK


Kadýn Ne Ýster


Ne oLmuþ DeLiysek


Cuma'mýz Mübarek oLsun


ALLah'ýn Hükmü


AzriL GeLirse


Getirin Cenazeyi


Yapacak Biþey Yok


ÝnsaN


DaYaNýKLýYýM


SaKýN..!


Ýç Sesim


Çok Deðiþik Oynuyorsunuz


VakTiM YoK


DuyÐusaL Þiirim


KýsTýM


Boþ Yere ÇabaLama


Ben Ýyiyim


Nereye Gittigini BiLiyorum


Mart GeLiyo Mart


Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Sahip olduunuz tek ey ekise, her ey ivi gibi grnmeye balar...

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe