..wWw.guzelsozler.Be... Turkiye'nin en AnLamli guzel sozler sitesine hosgeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  1 Umuttur Yaþamak
  Acý Sözler
  Adam Gibi Sözler
  AðiR Abi SözLeRi
  Aðir Sözler
  Afilli Sözler
  Akýllý Sözler
  Ali Kýnýk SözLeri
  AnLamLý Duvar Yazýlarý
  anlamlý kapak fotoðraflarý
  Anlamlý Mesajlar
  Anlamlý Sözler
  Anneler Günü Sözleri
  Araba Sözleri
  Arþivlik Sözler
  Asker Sözleri
  Ayrýlýk Mesajlarý
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk sözleri
  Aþk Mesajlarý
  Aþk Sözleri Facebook
  Aþk þiirleri
  Aþkbaz sözleri
  Babalar Günü Sözleri
  Bayram Mesajlarý
  Berat Kandili Sözleri
  Beþiktaþ Sözleri
  BozKurt SözLeri
  Büyüleyici Sözler
  Can Yücel Sözleri
  Candan ünal sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  cezbedici sözler
  Cuma tebrik Mesajlarý
  Cübbeli Ahmet Sözleri
  Damar Mesajlar
  Damar Sözler
  damar yazýlar
  Damýtýlmýþ Sözler
  Delikanlý Mesajlarý
  dini duvar yazilari
  Dini Mesajlar
  dini resimli sözler
  Dini Sözler
  Doðum Günü Mesajlarý
  Dostlar Kervaný
  Dua Sözleri
  Duygusal Mesajlar
  Duygusal Sözler
  Düþsel fýsýltýlar
  DüÞüNDüReN SözleR
  Efsane Sözler
  Elif gibi Sevmek Sözleri
  Elif þafak Sözleri
  Elveda Mesajlarý
  Emo Sözleri
  En Güzel Kedi Sözleri
  Espirili Mesajlar
  Espirili Sözler
  Etkileyici Sözler
  Evlilik Sözleri
  Facebook Mesajlarý
  Facebook Sözleri
  Fenerbahçe Sözleri
  filistin sözleri
  Galatasaray Sözleri
  Geçmiþ Olsun Mesajlarý
  GeLin KayNaNa SözLeRi
  Gurbet Sözleri
  Gýcýk Sözler
  Günaydýn Mesajlarý
  Günaydýn Sözleri
  Günün Sözü
  Güvensizlik SözLeRi
  GüzeL hafta Sonu Sözleri
  Güzel Laflar
  Güzel Sözler
  Hafta Baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlari
  Harbi Sözler
  Hasret Mesajlarý
  Hasret Sözleri
  hayata dair sözler
  Hayirli Akþamlar SözleRi
  HayirLi SabahLar SözLeri
  HazýR Mesajlar
  hisler aynasi
  HüzünLü Sözler
  Hz.Ali Sözleri
  ibni Sina Sözleri
  ibretlik Sözler
  ilahi Sözleri
  iltifat Mesajlarý
  intikam Mesajlarý
  islami sözler
  isyan Sözleri
  iyi geceler Mesajlarý
  iyi Geceler Sözleri
  Kadinlar için Sözler
  Kadir Gecesi Mesajlarý
  Kadir Gecesi Sözleri
  Kadýn Adam sözleri
  Kahraman Tazeoðlu
  Kalem Kaðýda Düþünce
  Kamyon Arkasý Sözleri
  Kandil Mesajlarý
  Kapak Laflar
  Kapak Sözler
  kara kalem semazen
  Karadayý Sözleri
  Karadeniz Atasözleri
  Komik Mesajlar
  Komik Sözler
  Kurban Bayramý MesajLarý
  Kurtlar Vadisi Sözleri
  laf sokan sözler
  Lal-ü AÞK sözleri
  Lokman Hekim Sözleri
  Mehmet Akif Sözleri
  Mevlana Sözleri
  Mevlid Kandili Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  Miraç Kandili mesajlari
  mircte sohbet sözleri
  moral veren sözler
  Mutluluk Mesajlarý
  Nasrettin Hoca Sözleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Nefret Mesajlarý
  Nefret Sözleri
  Oha Diyorum
  Pazar Gunu SözLeRi
  Pazar mesajlari
  Pazartesi Sözleri
  Perinin Günlüðü
  Pinarin Dunyasi‎
  Polis Haftasý Sözleri
  Ramazan Ayý Sözleri
  Regaib Kandili Sözleri
  Resimli Cuma Sözleri
  Resimli Damar Sözler
  ResimLi FikraLaR
  Resimli Kapak Sözler
  Resimli Komik Sözler
  Resimli Mevlana Sözleri
  ReSimLi SiirLeR
  Romantik Mesajlar
  Romantik Sözler
  sabah duasi sözleri
  Sabýkalý Düþler
  Sahipsiz Cümleler
  Sami yusuf Sözleri
  Sarki SözLeRi
  sedat peker sözleri
  Seni Seviyorum Mesajlarý
  Seni Seviyorum Sözleri
  Serseri Mesajlarý
  Serseri Sözleri
  Sessiz Çýðlýklar
  Sevenler için Mesajlar
  Sevgi Limaný sözleri
  Sevgi Mesajlarý
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sevgiliye Aþk Mesajlarý
  Sevgiliye GunayDin Mesaji
  Sitem Mesajlarý
  Sitem Sözleri
  Skype Sözleri
  Sms Sözleri
  Sokak Edebiyatý
  Süper Sözler
  TatiL Mesajlari
  Tatlý Mesajlar
  Tebrik Mesajlarý
  Tebrik Sözleri
  Teklif Mesajlarý
  Terketme Mesajlarý
  Terketme Sözleri
  Teþekkür Mesajlarý
  Trabzonspor Sözleri
  Twitter Sözleri
  Unutulmaz Sözler
  Vefat Mesajlarý
  Yalnýz Ýnsanlar Sokaðý
  Yalnýzlýk Mesajlarý
  Yalnýzlýk Sözleri
  yeni yýl mesajlarý
  Yunus Emre Sözleri
  Yuvasiz KüþLar Sözleri
  Yüreðimden Damlayan
  YÜREK Sýzým sözleri
  Zamansýzdýr elvedalar
  Öðretmenler Günü Sözleri
  öLüm SözLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Mesajlarý
  Özlem Sözleri
  Özlü Sözler
  Þarký Mesajlarý
  þems-i Tebrizi Sözleri
  Þiir Dostlarý
  İletişim
 

         sitemap

 Canlýlýk veren enerjisiyle

Canlýlýk veren enerjisiyle Akik Taþýnýn inanilmaz Faydalarý - Parmaðýna kýzýl akik tak! Çünkü bu akik Allahu Teala’nýn birliðine, benim nubuvvetime, senin ve evlatlarýnýn velayetine ve imametine, senin dostlarýnýn cennette ve þialarýnýn Firdevs cennetinde oluþuna þehadet etmiþtir anlamli-duygusal sevgiliye sozler - hüzünlü sözler resimli - resimli duvar yazilari - duygusal sözler - can yücel sözleri - kisa ozlu sozler gunaydin mesajlari - hayat dair güzel sözler - sems-i-tebrizi sozleri ResimLi dini sözler Damar islami sözler  

Okunma

7362

güzel sözler  

 Bedenin gerginlik olan kýsýmlarýna sýcaklýk hissi verir ve gerginliði azaltýr.

Aðrýlarý gidermek için kullanýlabilir.

Cilt hastalýklarýna karþý etkilidir.

Damarlarý kuvvetlendirir.

Hamilelikte hem anne hem de bebeðin saðlýðý için faydalýdýr ve bu süreç içerisinde kullanýlmasý özellikle önerilir.

Kemik ve diþ yapýsýnýn korunmasýnda faydalýdýr.

Mavi renkli olan diðer taþlar gibi, mavi tonlarýnda olan akikler de akiðin diðer türlerinden farklý olarak boðaz çakrasýnda etkilidir ve boðaz ile ilgili sorunlarda kullanýlabilir.

Canlýlýk veren enerjisiyle, kendinizi sýkýntýlý ve kötü hissettiðiniz anlarda olaylarýn iyi yönünü de görmenizi saðlar.

Ýnsanlarýn olumsuzluklarýndan kolayca etkileniyorsaniz akik size iyi gelecektir.

Dünyevi baþarýyý simgeleyen akik, negatif enerjiye karþý koruma saðlar ve tükenmiþ olan cesareti canlandýrýr.

Ýþ adamlarýnýn bu taþý, özellikle belin altýnda (cepte veya yüzük olarak olabilir) taþýmalarý faydalý olacaktýr.

Özellikle yüzük olarak kullanýldýðýnda, kiþinin kendisine güvenini artýrýr.

Kendisini taþýyan kiþiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.

Ceplerinde bu taþý taþýyan çocuklarý olumsuz duygulardan ve münakaþalardan uzak tutar.

Kýrmýzýmsý turuncu renkteki akikler fiziksel canlýlýðý artýrarak tembelliði giderir. Yaþanýlan ana yoðunlaþma isteðini güçlendirir.

Mavi dantelli akik taþý, sosyal ortamlarda gereksinim duyulan serinkanlýlýk ve özgüven duygularýný güçlendirir.

Konuya yoðunlaþmaya ve konuþmaya yardýmcý olur.

Sinir bozukluklarýný yatýþtýrýr ve topluluk önünde yapýlacak konuþmalarda duyulan heyecaný giderir.

Mavi renkli olan akikler nazara karþý etkilidir.

Ayrýca, sadece rengiyle bile kiþinin içini ferahlatan mavi akik, konuþma güçlüðü çekenler için faydalýdýr.

Yosun akik, insanýn içini koþulsuz sevgi ile doldurur ve kiþinin ruhsal geliþimine faydalý olur.  Yorumlar

 
Güneþ deðÝl Sanki


en güzel Mutlu pazarlar


bir yil daha býtýyor


nede insan da kusur


sen doðrü olda


acýlara sabret


Aðlamayý öðrenin


Bir gün papaz trabzona gider


GüzeL isLam sözleri


GazLa üçabýLýrsýn ama


Günaydýn SaLý


cumhuriyet bayrami sozleri


Hayatta..)


YoruLdum


aynen


Orucu uyuyarak tutan


Bendeniz&SerkanKaya Biri Var


umudumuzu kesecek


resimli cuma mesaji


haftanin en güzel günü


Ozdemir asaf - okulda anlattikca.


AItýn ne oIuyor


meþe aðacý gibidirler


SenDe KimSiN:)


Zorsa sev aMa


mersi mersi Günaydýn


Sen darda olduðun vakitlerde


Bana da haksýzlýk olmasýn


sagopa kajmer yirmi dört


Pazardan aldiðin patatesi


hayvan açken


Ýnþallah ödenir


Canýn yana yana


tatile çikanlar için mesaj - Su gibi git


iþte AþK


O bir hayaldi bense


Ýsterim ki son nefesimde


Kadir gecesi 13 temmuz


Sevgiliye En Güzel Sözler 2014


Facebook Günaydýn sözleri


Emeksiz zengin oLanin


sözünun eri olan içindir


Hayatýn en güzel aný


Aþk Kadina yakiþir


Hatýrlýyorum da


Bir tek gördüðünü


Cumaya ulaþan duaLarimiz


Dünyanin en güzel hissi


Bir gün gecenin


Biz yere düþene eL


Yüzde israr etme


Evýn sobalý olduðu


Saðlýk afiyet sýhhat


dualarýn kabul ve


cübbeli hoca komik sözleri


Mübarek Cuma Mesajlarý


Pazar günü yazýsý


uzak durun


Mevlid Kandili ile mesajLar


komik resimli hazir sms mesajlari


bence herkes


Herkes ölür yeðen


Öðrencilerine okuma


SeN GiBi..


Hayatinizda Denge Sorunu Varsa


Cuma-Dua's?


FatiH BuLuT-SuLtan SüLeyman


aLLah BiLir


YeLek GiYiN


BuLa??k Makinas?


BismiLLah Cuma


ÖnemLi De?iL


Baz?Lar?na


FatiH BuLuT-Çok Sevdim YaLan oLdu


Ak???na -B?rakaL?m


Yarýn Arefe


Hayat Bu BiLinmeZ


YanýLdým.!


Düþme Dostum


GüVeN YüReÐi-GöRüCeZ FiNaLDe


HeRem FeNoMeN


YiYoSa GeLme


oLay Bundan Ýbaret


VuRaSýM VaR


KuSuRa BaKýN


GüLüYoRuZ DiYe


Kaç MeZaR Taþý


NeySee


ÝsTiYoRuM


HiKaYe


KaFaM KaZaN


Ekin UzunLar YokLugunun Kefeni


KaFeSTe(Kahraman Deniz)


Sanatkar Benim


ÝnsanLar


Cuman Hayrý Üzerinize oLsun


Ümit Hýrsýzý( Bülent Ersoy)


Diyete BaþLadým


ÝnCe CiZGi


Bize O Da Lazým(yener çevik)


Þafak Sezer Elhamdülillah


KandiL Duasý


HayýrLý KandiLLer


Sizin Mi Kira Mý


TemizLesin


GeLiþi Güzel SözLer


Hayat Mý?


Dönersem Ararým


Çevrem Panik AtaK


Kadýn Ne Ýster


Ne oLmuþ DeLiysek


Cuma'mýz Mübarek oLsun


ALLah'ýn Hükmü


AzriL GeLirse


Getirin Cenazeyi


Yapacak Biþey Yok


ÝnsaN


DaYaNýKLýYýM


SaKýN..!


Ýç Sesim


Çok Deðiþik Oynuyorsunuz


VakTiM YoK


DuyÐusaL Þiirim


KýsTýM


Boþ Yere ÇabaLama


Ben Ýyiyim


Nereye Gittigini BiLiyorum


Mart GeLiyo Mart


Mustafa CeceLi Yaz Bunu Bir Kenara


Gerçek Ruh Hastasý


Güzel Sözler

Damar Sözler 2017

Sayfamızda Güzel Sözler, Anlamlı Güzel Sözler, Sevgiliye Güzel Sözler, Resimli Güzel Sözler, Güzel Sözler Anlamlı, Etkileyici Güzel Sözler, Kısa Güzel Sözler, Güzel Sözler Aşk, Yeni Güzel Sözler, Uzun Güzel Sözler, Sözler, Özlü Güzel Sözler, Güzel Aşk Sözleri, En Güzel Sözler, Güzel Mesajlar bulabilir ve bunları Facebook,Twiter Gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz...

GzeL SzLer Ykselmenin iki trls vardr: biri kendi deerine dayanmak, dieri de bakalarnn deersizliine dayanmak. La Bruyere..

Copyright © 2013 © 2020 Tüm Hakları Saklıdır guzelsozler.be

Desing By eFe